Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser for Arp-Hansen Hotel Group's STAY&SAVE Fordelsprogram.

Version 9. oktober 2023

Oversigt

 1. Indledning
 2. Generelt
 3. Optjening af point
 4. Brug af point
 5. Medlemsrabat
 6. Ophør af medlemskab
 7. Sikkerhed og misbrug
 8. Andre forhold
 9. Ændring af betingelser
 10. Spørgsmål og klager
 11. Medlemskonto, personoplysninger og cookies
 12. Samtykke til nyhedsbreve
 13. Lovvalg

1. Indledning

Disse betingelser gælder for medlemskab af Arp-Hansen Hotel Group's STAY&SAVE Fordelsprogram. Fordelsprogrammet ejes og drives af Arp-Hansen Hotel Group A/S, CVRnr. 54399219, Nybrovej 75, 2820 Gentofte, herefter kaldet ”vi” eller ”os”.

Vi anbefaler, at du læser betingelserne grundigt igennem, inden du bliver medlem. Du skal særligt være opmærksom på de tekster, som er fremhævet med fed.

2. Generelt

Alle personer over 18 år kan ansøge om medlemskab af fordelsprogrammet via vores hjemmeside under domænenavnet Arp-Hansen.dk eller direkte på vores hoteller. Vi forbeholder os dog retten til at afvise en ansøgning eller opsige et eksisterende medlemskab i tilfælde af misbrug eller andre særlige forhold, ligesom vi forbeholder os retten til at bringe fordelsprogrammet til ophør med 3 måneders varsel til udgangen af en kalendermåned.

Som nyt medlem skal du indtaste oplysninger om dit navn, fødselsdag, telefonnummer og e-mailadresse. Herefter vil du modtage et elektronisk medlemskort via SMS med et påtrykt medlemsnummer, som er personligt og fortroligt. Dit elektroniske medlemskort vil du også kunne tilgå via din profiloversigt.

Medlemskortet kan bruges til at opspare point pr. overnatning på et af vores hoteller i løbet af et kalenderår. Optjente point kan indløses til gratis overnatning (frinat), ligesom medlemskortet kan give rabat på et udvalg af vores restauranter. 

3. Optjening af point

Som nyt medlem modtager du 500 point i indmeldingsbonus ved oprettelse. Du optjener 500 point pr. overnatning på et af vores hoteller, dog med undtagelse af Wakeup Copenhagen, Wakeup Aarhus, Steel House Copenhagen samt Next House Copenhagen. De omfattede hoteller er: Phoenix Copenhagen, 71 Nyhavn Hotel, Copenhagen Strand, Imperial Hotel, The Square, Tivoli Hotel, Copenhagen Island og Gentofte Hotel. Når du booker via vores egne hjemmesider optjener du dobbeltpoint (2 x 500 point pr. overnatning).

Du optjener ikke point, når du indløser frinætter.

Point bliver kun optjent, hvis du som medlem oplyser om dit medlemskab ved bestilling og/eller ved checkin. Det kan tage op til 3 uger fra afslutningen af dit ophold, før de nye point fremgår af din konto.

Hvis du glemmer at oplyse om medlemsnummer, kan du ansøge om efterregistrering af point i op til 6 måneder efter opholdet, dog ikke længere tilbage end medlemskabets varighed. I disse tilfælde kan vi anmode om kopi af din hotelfaktura.

Point optjenes, uanset hvem der betaler for opholdet. Der optjenes dog kun point for egen overnatning; dvs. for 1 værelse og 1 person.

Hvis du ikke har optjent point i en periode på 3 år, forbeholder vi os retten til at afslutte medlemskabet.

Alle typer overnatninger giver ret til optjening af point, herunder også kampagnetilbud. Der gives dog ikke point ved gratis overnatninger eller overnatninger for vores egne ansatte.

Hotelophold, der bookes via online rejsebureauer, betragtes ikke som pointgivende overnatninger, uanset den betalte pris. 

4. Brug af point

Optjente point kan benyttes til at betale for en overnatning, kaldet ”frinat”, alle ugens dage, inkl. weekender, på et af vores hoteller, dog med undtagelse af Wakeup Copenhagen, Wakeup Aarhus,  Steel House Copenhagen samt Next House Copenhagen. De omfattede hoteller er: Phoenix Copenhagen, 71 Nyhavn Hotel*, Copenhagen Strand, Imperial Hotel, The Square, Tivoli Hotel, Copenhagen Island og Gentofte Hotel.

En frinat koster 5000 point for et standardværelse til en eller to personer inkl. morgenmad. Frinætter på Superior eller Executiveværelser inkl. morgenmad koster henholdsvis 10.000 og 15.000 point. Det er ikke muligt at benytte optjente point til opgradering af værelsestype for betalte reservationer.

Du kan som medlem reservere frinætter til nærmeste familie, hvis du ønsker det**. Det skal dog være dig selv som medlem, der reserverer frinatten. Ved bestilling skal du oplyse, at det gælder en frinat.

Bemærk: Reservering af en frinat forudsætter, at der er ledig kapacitet på det ønskede hotel. Der er alene afsat et begrænset antal værelser pr. hotel til frinætter. Hvis alle disse værelser er optaget, kan du i stedet vælge at betale for en reservation på sædvanligvis vis.

Ved reservation af dit hotelværelse som frinat gælder samme betingelser som for reservationer generelt. Du kan derfor miste optjente point, hvis du annullerer din reservation for sent i forhold til gældende annulleringsbetingelser eller ikke møder op (noshow).

Frinætter bookes ved at henvende dig direkte til det ønskede hotel på mail eller telefon, eller vores central bookingafdeling. Vi vil altid prøve at imødekomme dit ønske om booking, dog tager vi forbehold for udsolgte dage og generel travlhed.

*Venligst bemærk at 71 Nyhavn Hotel ikke tilbyder Standard-værelser, men du er stadig meget velkommen til at booke en frinat til hotellets andre værelseskategorier til en højere pointpris.

**Nærmeste familie anses som værende børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre, søskende og ægtefælde/partner.

5. Medlemsrabat

Som medlem får du altid 10% rabat på overnatninger med eller uden morgenmad med mulighed for fri afbestilling eller et forudbetalt ophold ved online booking på vores hjemmesider. De omfattede hoteller er: Phoenix Copenhagen, 71 Nyhavn Hotel, Copenhagen Strand, Imperial Hotel, The Square, Tivoli Hotel, Copenhagen Island og Gentofte Hotel. Dine medlemsrabatter kan tilgås via dit medlemslogin.

Som medlem får du 10% rabat i restauranterne Brasserie Murdoch’s Books & Ale, The Harbour og Tivoli Brasserie.

6. Ophør af medlemskab

Du kan til enhver tid melde dig ud af STAY&SAVE Fordelsprogrammet ved at logge ind på din profil her, hvor det er muligt at udmelde sig. Du vil herefter modtage en bekræftelse på dette via den tilknyttede e-mailadresse på profilen. Hvis der er spørgsmål i den forbindelse, venligst kontakt member@arp-hansen.dk eller på telefon +45 8030 3045. Hvis dit medlemskab ophører, uanset årsagen hertil, bortfalder dine optjente point uden kompensation. Hvis du er forbruger, kan du dog kræve værdien af tilbageværende point udbetalt, i op til 1 år efter medlemskabets ophør, til en bankkonto efter eget valg, men udbetaling er underlagt et gebyr på 500 kr. Det samme gælder, hvis du ønsker at kræve værdien af tilbageværende/eksisterende point udbetalt inden udløbet af disse, jf. punkt 8 nedenfor.

Værdien pr. point er 0,02 kr. 

7. Sikkerhed og misbrug

Hvis du mister dit medlemskort, eller hvis du har mistanke om, at tredjemand har fået kendskab til dit medlemsnummer, skal du straks kontakte Arp-Hansen Hotel Group på telefon +45 8030 3045 for at undgå misbrug og svindel.

Bemærk: Du er selv ansvarlig for dit eventuelle tab, hvis tredjemand misbruger dit medlemskort eller medlemsnummer, medmindre vi har handlet uagtsomt. 

8. Andre forhold

Du kan maksimalt opspare 100.000 point ad gangen, svarende til 2.000 kr.

To eller flere medlemmer kan ikke lægge point sammen eller overføre point til hinandens medlemskort. Point kan ikke benyttes som delbetaling for et værelse eller andre ydelser.

Du er selv ansvarlig for at oplyse værdien af point, som er optjent igennem arbejdsforhold, men som bruges privat, til SKAT og andre myndigheder.

Point er gyldige i 3 år fra optjeningsdatoen. Ved brug af point til frinat benyttes de ældste point først. Point ældre end 3 år slettes automatisk uden mulighed for kompensation. Det samme gælder, hvis dit medlemskab ophører, uanset grunden hertil.

Medlemskortet kan ikke kombineres med andre bonusprogrammer, som f.eks. EuroBonus.

9. Ændring af betingelser

Vi forbeholder os retten til at ændre disse betingelser uden varsel og til at afslutte fordelsprogrammet.

Væsentlige ændringer vil dog blive meddelt til dig som medlem via email med minimum 3 måneders varsel.

10. Spørgsmål og klager

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over vores service, kan du skrive en email til os på følgende adresse: member@arp-hansen.dk

11. Medlemskonto, personoplysninger og cookies

Når du opretter dig som medlem, får du et medlemsnummer og password, som du kan bruge til at logge ind på din medlemskonto på Arp-Hansen.dk. Her kan du se optjente point samt rette eller slette oplysninger om dig selv. Du kan også vælge at opsige dit medlemskab.

Vi indsamler, behandler og lagrer data i overensstemmelse med persondataloven. Hvis du ønsker mere information om vores brug af personoplysninger, henvises der til vores persondatapolitik, som kan tilgås her.

Hvis du ønsker mere information om vores brug af cookies, henvises der til vores cookiepolitik, som kan tilgås her.

Ved tilmelding til fordelsprogrammet erklærer du at have læst og accepteret Arp-Hansen Hotel Group's persondatapolitik.

Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring.

12. Samtykke til nyhedsbreve

Ved at tilmelde dig fordelsprogrammet får du samtidig mulighed for at acceptere at modtage nyhedsbrev og få adgang til sublime overnatningstilbud pr. e-mail fra Arp-Hansen Hotel Group A/S. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke via et afmeldingslink i henvendelsen.

Afmeldelse af nyhedsbrev vil ikke have nogen indflydelse på dit øvrige medlemskab af fordelsprogrammet.

13. Lovvalg

Disse betingelser er udelukkende underlagt, fortolket og håndhævet af dansk ret. De almindelige danske domstole har jurisdiktion til at afgøre enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse betingelser.

Få op til 10% rabat som STAY&SAVE medlem. Læs mere om alle fordelene